Baloota

Dumpster Image & Video Restore

Dumpster Image & Video Restore

  • 10/08/2015 06:35

Vô tình xóa mất một bức ảnh hoặc một tập tin bất kỳ trên điện thoại thông minh và sau đó bạn cảm thấy đó là sai lầm, bạn muốn lấy lại nó? Vậy thì giờ bạn sẽ cần đến Dumpster Image & Video Restore cho Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com