Bandcamp, Inc.

Bandcamp

Bandcamp

  • 09/08/2015 01:43

Ứng dụng Bandcamp for Android sẽ giúp người yêu thích âm nhạc truy cập không hạn chế vào bộ sưu tập Bandcamp music, cùng khả năng dễ dàng truy cập vào kênh radio của hãng, Bandcamp Weekly. Chú ý rằng, bạn sẽ phải có tài khoản Bandcamp mới có thể truy cập vào bộ sưu tập của mình. Yêu cầu Android 4.0.3 trở lên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com