Báonet Mobi

Báo Net – Tin tức thời

Báo Net – Tin tức thời

  • 09/08/2015 07:56

Đa số các bạn vào đọc báo bằng cách vào trình duyệt trên điện thoại nhưng load rất lâu và tốn dung lượng. Sau một thời gian test thử nghiệm, VINATIN đã cho ra mắt phần mềm đọc báo trên điện thoại- Baonet FREE.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com