Baris Efe

Langtolang Dictionary

Langtolang Dictionary

  • 08/08/2015 04:24

Langtolang Dictionary là một từ điển dịch từ đa ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Albania, tiếng Ả Rập, Breton, Catalan, tiếng Trung Quốc, Corsica, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Quốc tế ngữ, Estonia, Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Gaelic, Georgia, Đức, Hy Lạp, tiếng Do Thái, Hungary, tiếng Iceland, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Malagasy, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha Brazil, Bồ Đào Nha, Rumani, tiếng Nga, tiếng Croatia, tiếng Slovak, tiếng Slovenia, Tây Ban Nha, tiếng Swahili, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, tiếng Yiddish, Walloon, ngôn ngữ tiếng Wales,…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com