Barracuda Networks

CudaSign (formerly SignNow)

CudaSign (formerly SignNow)

  • 09/08/2015 13:44

SignNow cho Android là ứng dụng cho phép người dùng thêm chữ ký vào các tài liệu của mình dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi ngay trên thiết bị di động.


Copy

Copy

  • 09/08/2015 13:12

Copy for Android cung cấp cho người dùng các thiết bị Android một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Copy for iOS

Copy for iOS

  • 04/08/2015 23:15

Copy for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com