Batoul Apps

Quran Reader

Quran Reader

  • 07/08/2015 04:56

Quran Reader cho phép bạn đọc một cách chính xác kinh Qur’an với một giao diện bóng bẩy, dễ sử dụng và trực quan. Quran Reader là cách tốt nhất để đọc Kinh Qur’an trên iPhone hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com