Bazaart Ltd.

Bazaart Photo Collage Editor Compatible with Photoshop

Bazaart Photo Collage Editor Compatible with Photoshop

  • 16/08/2015 10:53

Bazaart for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh cắt dán ma thuật, hỗ trợ người dùng ghép ảnh và thiết kế ảnh đẹp nhân các ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong năm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com