bbigg Applications Inc

fotodanz

fotodanz

  • 10/08/2015 17:58

Fotodanz for Android sẽ giúp đơn giản hóa việc tạo hình động dạng cinemagraph – người dùng sẽ trở nên sáng tạo hơn với chiếc camera của mình. Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, không cần cả đăng ký.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com