Beansoft

Thumb Keyboard

Thumb Keyboard

  • 07/08/2015 23:33

Thumb Keyboard là bàn phím linh hoạt, giới thiệu một cấu trúc mới dành cho máy tính bảng và điện thoại. Một cấu trúc giúp việc gõ phím bằng tay trở nên dễ dàng hơn, tự nhiên hơn và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, đây là bàn phím chuẩn với rất nhiều tính năng mọi người khó có thể tìm thấy ở bàn phím thông thường.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com