BebopBee, Inc

Snapimals: Discover and Snap Amazing Animals

Snapimals: Discover and Snap Amazing Animals

  • 21/11/2015 08:59

Snapimals for iOS là tựa game mô phỏng kết hợp phiêu lưu trong những khu rừng rậm nhiệt đới, nơi người chơi sẽ có nhiệm vụ chụp ảnh động vật và xây dựng bảo tàng tự nhiên khổng lồ để thu hút khách thăm quan trên toàn thế giới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com