BedroomCode

Gramory

Gramory

  • 09/08/2015 01:04

Giới thiệu Gramory 2 – ứng dụng quản lý ảnh Instagram kiểu mới – hiện đại, thú vị và hoàn toàn miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com