Beejive, Inc.

BeejiveIM for Yahoo Messenger

BeejiveIM for Yahoo Messenger

  • 16/08/2015 01:15

Beejive for Yahoo! Messenger là một phần mềm hữu dụng được tạo ra nhằm giúp người dùng truy cập dịch vụ chat Yahoo! Messenger một cách dễ dàng với độ tin cậy đã được chứng minh của BeejiveIM. Giờ đây, bạn có thể trò chuyện thoải mái với bạn bè trên Yahoo ở bất nơi nào mình đi tới.


BeejiveIM for GTalk

BeejiveIM for GTalk

  • 07/08/2015 02:31

BeejiveIM for GTalk for iOS là ứng dụng hỗ trợ trò chuyện trên Google Talk tiện lợi và hoàn toàn miễn phí cho iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com