Beijing Elinasoft Technologies Company Limited

Mobile Doctor for iOS 8

Mobile Doctor for iOS 8

  • 16/08/2015 07:29

Mobile Doctor for iOS được thiết kế riêng cho iPhone, iPad và iPod Touch để dễ dàng phân tích tình trạng thiết bị trong thời gian thực.


Alarm Clock Master – Music Wake Up  + Motion Control

Alarm Clock Master – Music Wake Up + Motion Control

  • 08/08/2015 02:18

Alarm Clock Master+ for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng đồng hồ báo thức chuyên nghiệp, chính xác và hoàn toàn miễn phí.


Documents Free by Elinasoft

Documents Free by Elinasoft

  • 04/08/2015 23:30

TinyFinder Pro for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý tệp tin đa chức năng, chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí.
Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com