beka

Hide Files

Hide Files

  • 08/08/2015 17:57

Hide file là một ứng dụng giúp bạn ẩn/bỏ ẩn hình ảnh, âm thanh, video và tất cả các file khác trong điện thoại Android.


MP3 Cutter

MP3 Cutter

  • 08/08/2015 12:16

Như tên gọi của nó, MP3 Cutter là một ứng dụng miễn phí giúp bạn chỉnh sửa các tập tin MP3 trên điện thoại di động của bạn. Bạn có thể cắt các tập tin MP3 để sử dụng nó làm nhạc chuông cho điện thoại của bạn. Giao diện ứng dụng khá đơn giản, bạn chỉ cần chọn điểm khởi đầu, điểm kết thúc sau đó cắt các tập tin MP3. Tập tin kết quả sau khi cắt sẽ được lưu trữ trong sdcard/media/audio/. Lưu ý: ứng dụng này chỉ hoạt động với các file MP3.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com