Bergen Co.

Darkroom – Photo Editor

Darkroom – Photo Editor

  • 09/08/2015 00:40

Darkroom for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí của hãng Bergen, hỗ trợ độc quyền trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com