Best Cool & Fun Free Games


Go-Go-Goat!

Go-Go-Goat!

  • 11/08/2015 07:27

Trong game Go-Go-Goat! bạn sẽ phải tìm cách để cho chú dê của mình nhảy càng cao càng tốt, sao cho chú có thể nhảy lên các bậc ở trên cao một cách chính xác nhất. Hãy thử xem bạn có thể làm cho chú nhảy cao tới đâu nhé.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com