Bethesda Softworks LLC

Fallout Shelter

Fallout Shelter

  • 20/08/2015 15:03

Fallout Shelter – tựa game mô phỏng xây dựng căn cứ bí mật từng gây bão trên các thiết bị iOS nay đã “cập bến” cửa hàng ứng dụng, mang tới cơ hội trải nghiệm cho người dùng Android với nhiều cải tiến rất hấp dẫn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com