BH Inc

IELTS Flashcards

IELTS Flashcards

  • 25/08/2015 15:01

IELTS Flashcards là một ứng dụng học tiếng Anh rất hiệu quả, hỗ trợ các sĩ tử đang ngày đêm “cày cuốc” cho kỳ thi IELTS “nuốt chửng” mọi từ vựng quan trọng nhất. Công cụ này tương thích mạnh mẽ với hầu hết các thiết bị Android và miễn phí sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com