BIDV

BIDV Mobile

BIDV Mobile

  • 29/07/2015 21:36

BIDV Mobile Banking là ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát triển. Ứng dụng cho iPhone được cung cấp miễn phí trên App Store, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng với BIDV, bao gồm:


BIDV Mobile Banking

BIDV Mobile Banking

  • 29/07/2015 01:16

BIDV Mobile Banking là ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát triển. Ứng dụng cho iPhone được cung cấp miễn phí trên App Store, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng với BIDV, bao gồm:


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com