Big Bit Ltd

Race Team Manager

Race Team Manager

  • 16/08/2015 12:09

Trong Race Team Manager for iOS, bạn sẽ trải qua cuộc đời của một trưởng nhóm đua xe với nhiều giải đấu khác nhau. Trò chơi được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com