Big Duck Games LLC

Flow Free

Flow Free

  • 20/10/2015 14:00

Flow Free là game nối điểm có tính gây nghiện cao trên Android. Trong trò chơi này, nhiệm vụ của người là nối các chấm màu để tạo thành một Flow (dòng chảy) theo đúng yêu cầu để ghi điểm.


Flow Free

Flow Free

  • 16/08/2015 14:05

Flow Free for iOS là tựa game trí tuệ giải đố đơn giản nhưng cực kỳ gây nghiện trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Flow Free: Bridges

Flow Free: Bridges

  • 13/08/2015 00:47

Nối những ô màu giống nhau bằng một đường vẽ để tạo thành dòng chảy. Ghép cặp cho tất cả các màu và phủ khắp toàn bộ bảng. Sử dụng những cây cầu mới để vắt ngang 2 ống cũng như giải quyết tất cả các thử thách trong game Flow Free: Bridges!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com