biiget

Spaze Web Browser HD for iPad

Spaze Web Browser HD for iPad

  • 05/08/2015 07:06

Spaze Web Browser HD for iPad là ứng dụng trình duyệt web tiện ích, được cung cấp miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Secure Cam+ (Video & Photo Encryptor)

Secure Cam+ (Video & Photo Encryptor)

  • 05/08/2015 04:52

Secure Cam+ for iOS là ứng dụng bộ mã hóa ảnh và video bảo mật, an toàn và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com