Bill Atkinson Photography

PhotoCard Lite by Bill Atkinson

PhotoCard Lite by Bill Atkinson

  • 08/08/2015 23:49

PhotoCard Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trải nghiệm ứng dụng thiết kế thiệp điện tử tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com