Binary Mango AS

GreenPower Free Battery Saver

GreenPower Free Battery Saver

  • 08/08/2015 07:47

GreenPower battery saver là công cụ tiết kiệm pin điện thoại một cách đơn giản. Không giống những ứng dụng tiết kiệm pin khác như JuiceDefender yêu cầu thao tác của người dùng, GreenPower là ứng dụng hoàn toàn tự động. Sau khi được cấu hình, nó sẽ hoạt động và tự thực hiện công việc. GreenPower thực hiện bằng cách quản lý thông minh wifi, dữ liệu di động, kết nối bluetooth và độ sáng tối màn hình: Tắt chúng khi không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo được sự cân bằng: Tự động kích hoạt khi ứng dụng hoặc chính bạn cần (ví dụ: kiểm tra hòm thư). Dễ sử dụng, gọn gàng và nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào như JuiceDefender , 2x battery saver hay easy battery saver!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com