BinerX

Aptrax | App Usage Tracker

Aptrax | App Usage Tracker

  • 10/08/2015 03:19

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình đã cài ứng dụng nào trên thiết bị nhưng lại không sử dụng tới chúng? Hoặc chỉ đơn giản là tò mò về những ứng dụng mình hay dùng nhất trên điện thoại? Nếu vậy, hãy chào đón Aptrax for Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com