Binh Huynh

Swift Move

Swift Move

  • 13/03/2016 05:46

Swift Move for iOS là tựa game trí tuệ giải đố nhẹ nhàng nhưng lại có khả năng gây nghiện trên iPhone, iPad, iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com