Bishinews

Expense Manager

Expense Manager

  • 08/08/2015 14:51

Expense Manager cho Android là phần mềm quản lý tài chính cá nhân đơn giản và hiệu quả dành cho di động. Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng theo dõi được các diễn biến dòng tiền trong thu nhập và chi tiêu của mình. Ví dụ, bạn sẽ biết được các nguồn thu nhập chủ yếu đến từ đâu, biết được mình thường xuyên tiêu nhiều tiền vào các hoạt động gì cũng như có thể biết được cách nên giảm bớt những khoản chi không cần thiết và tiết kiệm được nhiều hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com