BIT LABS LLC

FLV Video Player

FLV Video Player

  • 09/08/2015 03:55

FLV, hay còn gọi là Flash Video là định dạng video thường gặp khi bạn tải một video YouTube về máy. Tuy rằng định dạng này khá phổ biến nhưng không phải chương trình nghe nhạc nào cũng có thể phát loại tệp này.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com