Bit Power Studios LLC

Multitouch Visible Test

Multitouch Visible Test

  • 10/08/2015 05:36

Nếu hình ảnh tỏ vẻ tốt, tiếp theo bạn cần kiểm tra khả năng chấp nhận đầu vào của thiết bị. Những vấn đề đối với bản điều khiển cảm ứng của Nexus One đã dẫn đến một số ứng dụng được thiết kế để giúp bạn hình dung được chính xác màn hình đa cảm ứng của bạn. Multi-touch Visible Test là một phần mềm sáng giá hoàn toàn miễn phí để người dùng có thể test độ nhạy và khả năng xử lý đa cảm ứng của một màn hình điện thoại Android. Người dùng sẽ nhận được những kết quả hữu ích từ ứng dụng này.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com