Bitberry Software

BitZipper

BitZipper

  • 24/07/2015 17:29

BitZipper là công cụ nén dữ liệu tiên tiến trên Windows, cho phép bạn giải nén 29 định dạng nén và mã hóa dễ dàng.


FreeFileViewer

FreeFileViewer

  • 18/07/2015 09:51

Free File Viewer không cồng kềnh, xem tập tin đơn giản và là một máy nghe nhạc. Nó cho phép bạn hiển thị các tập tin Adobe PDF và tài liệu Microsoft Office.


Final Video Downloader

Final Video Downloader

  • 01/07/2015 15:59

Final Video Downloader sử dụng để tải về các video Youtube về máy tính của bạn. Download video từ YouTube nhanh nhất thế giới!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com