Bitcellar, Inc.

FxCamera – a free camera app

FxCamera – a free camera app

  • 10/08/2015 16:11

FxCamera là một ứng dụng cho phép bạn chụp ảnh với các hiệu ứng khác nhau. Đòi hỏi thủ thuật đơn giản mà bạn không phải là chuyên gia gì cả, có thể nói đây là ứng dụng hoàn hảo cho những người dùng muốn muốn tùy chỉnh hình ảnh bằng điện thoại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com