Bitco Software LLC

Cool Calculator for iPad

Cool Calculator for iPad

  • 13/03/2016 04:48

Không hề quá lời khi nói rằng Cool Calculator for iOS là một trong những ứng dụng máy tính điện tử đẹp nhất trên App Store, hỗ trợ người dùng tính toán từ cơ bản đến phức tạp trên giao diện mang tính cá nhân hóa cao.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com