bitCycle AB

WordFoto

WordFoto

  • 07/08/2015 06:53

WordFoto là một ứng dụng khác bổ sung vào văn bản, nó biến đổi một hình ảnh thành hình ảnh có ghép từ chèn vào. Có nhiều lựa chọn để thay đổi font chữ, màu nền, độ bão hòa, độ tương phản, và hình dạng từ trong ứng dụng này. WordFoto lưu được một tập tin có độ phân giải lớn và lưu hình ảnh ở độ phân giải 2240 x 2240, tăng kích thước file ảnh từ kích thước ban đầu là 1936 x 1936. Người sử dụng có thể pha trộn hình ảnh WordFoto với hình ảnh ban đầu bằng cách sử dụng ứng dụng Interlacer. Ứng dụng này cho phép bạn trộn hai hay nhiều hình ảnh với nhau sau đó áp thành một.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com