BitMango

Draw Line: Classic

Draw Line: Classic

  • 16/08/2015 14:18

Draw Line: Classic for iOS là tựa game trí tuệ giải đố đơn giản nhưng cực kỳ gây nghiện, trong đó nhiệm vụ của bạn chỉ là nối các điểm cùng màu lại với nhau thành một mạng lưới kín trên bàn chơi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com