BitMonster, Inc.

Gunner Z

Gunner Z

  • 09/08/2015 16:45

Gunner Z for iOS là tựa game bắn thây ma phong cách FPS mới, đặc sắc và hoàn toàn miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com