Bits&Coffee

PhotoVideoCollage — Video & Pic Collage Maker

PhotoVideoCollage — Video & Pic Collage Maker

  • 08/08/2015 22:39

VideoMix for iOS là ứng dụng tạo ảnh và video cắt dán chuyên nghiệp, tuyệt đẹp và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com