Black Mountain

Biên tập hình ảnh

Biên tập hình ảnh

  • 10/08/2015 19:30

Tạo những bức ảnh thú vị từ thư viện ảnh của mình. Hãy lừa mọi người bằng cách thêm râu và thay đổi bức ảnh gốc với ứng dụng My Fake Look for Android. Tạo những bức ảnh ghép từ ảnh trong camera. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi khuôn mặt của bất kỳ ai và lưu lại bức ảnh mới này rồi chia sẻ chúng qua Facebook, Twitter, email,….


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com