Blackmart Studio

Advanced Battery Calibrator

Advanced Battery Calibrator

  • 10/08/2015 06:52

Advanced Battery Calibrator là ứng dụng nâng cao hiệu chuẩn pin và bảo vệ pin cho các thiết bị chạy hệ điều hành Android. Từ đó, bạn có thể an tâm sử dụng điện thoại với lượng pin lâu hơn, bền hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com