Black\Matrix


Photo Editor Infinity

Photo Editor Infinity

  • 08/08/2015 17:16

Photo Editor Infinity là phần mềm chỉnh sửa ảnh hấp dẫn cho iPhone/iPad.


SketchAndFrames

SketchAndFrames

  • 08/08/2015 17:14

SketchAndFrames for iOS là ứng dụng tạo hiệu ứng tranh vẽ và chèn khung ảnh tuyệt đẹp cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com