Blackmoon Info Tech Svcs

AttachSave Lite

AttachSave Lite

  • 09/08/2015 21:28

Thấy mệt mỏi với các file đính kèm trong Gmail? Hãy lưu chúng vào thẻ SD. AttachSave Lite là ứng dụng nhỏ gọn có thể lưu lại bất kì bản đính kèm Gmail nào vào thẻ SD và hiển thị nó ở đó.


Blackmoon File Browser

Blackmoon File Browser

  • 07/08/2015 23:42

Blackmoon File Browser là ứng dụng quản lý file nhỏ gọn, hoạt động nhanh và đầy đủ tính năng. Với ứng dụng này, người dùng có thể duyệt, mở, đổi tên, quản lý, copy, chuyển, xóa hoặc thậm chí là tìm kiếm file email trên điện thoại. Có thể nhận diện hơn 100 loại đuôi file.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com