Bleny App

Whistle & Find – Phone Finder

Whistle & Find – Phone Finder

  • 09/08/2015 14:36

Bạn thường xuyên để điện thoại của mình ở đâu đó trong phòng ngủ, căn hộ hoặc trong nhà rồi không thể nhớ được chúng ở đâu để tìm? Whistle & Find for Android là giải pháp hữu hiệu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com