Blinks Enterprises Pty Ltd

Blinks – Video Revolution

Blinks – Video Revolution

  • 05/08/2015 17:59

Blinks for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một tiện ích chia sẻ video thú vị, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com