blokwise

Ready Set Brazil

Ready Set Brazil

  • 12/08/2015 22:43

Ready Set Brazil for Android là một tựa game đua xe ăn theo sự kiện nóng bỏng đang diễn ra mùa hè này, World Cup 2014.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com