Bloomberg Finance LP

Bloomberg Business for iPad

Bloomberg Business for iPad

  • 16/08/2015 02:33

Với Bloomberg for iPad, người dùng tablet Apple có thể truy cập tức thời toàn bộ tin tức kinh doanh và tài chính, dữ liệu thị trường cũng như công cụ theo dõi danh mục đầu tư từ nguồn chuyên gia tài chính tin cậy nhất thế giới Bloomberg.


Bloomberg TV+

Bloomberg TV+

  • 07/08/2015 07:31

Bloomberg Television for iPad là kênh thông tin kinh tế, tài chính toàn cầu 24 giờ phổ biến nhất trên thế giới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com