Bluby

Excel Tutorials – Free

Excel Tutorials – Free

  • 08/08/2015 03:44

Microsoft Excel Tutorials là một ứng dụng học MS Excel miễn phí ngay trên Android. Đây là ứng dụng cực kỳ hữu ích dành cho những ai không có nhiều thời gian ngồi học trực tiếp trong lớp hoặc trên máy tính.


Tutorials for Word – Free

Tutorials for Word – Free

  • 08/08/2015 03:42

MicrosoftWordTutorials là một ứng dụng học MS Word miễn phí ngay trên Android. Đây là ứng dụng cực kỳ hữu ích dành cho những ai không có nhiều thời gian ngồi học trực tiếp trong lớp hoặc trên máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com