Blue Apron, Inc.

Blue Apron

Blue Apron

  • 04/11/2015 14:00

Mua những loại thực phẩm tươi ngon nhất, tìm kiếm công thức nấu ăn ngon mỗi tuần ngay cho căn bếp của gia đình bạn thông qua ứng dụng nấu ăn Blue Apron miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com