Blue Tea Games US

Mavenfall

Mavenfall

  • 13/03/2016 03:09

Mavenfall for iOS là tựa game chiến thuật thẻ bài đặc sắc và miễn phí trên iPhone/iPad, đặc biệt đây là game thẻ bài đầu tiên tận dụng tối đa công nghệ 3D Touch trên iPhone 6s và iPhone 6s Plus.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com