Bluebox

Bluebox OpenSSL Scanner

Bluebox OpenSSL Scanner

  • 08/08/2015 18:18

Bluebox Heartbleed Scanner cho Android là công cụ có khả năng phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật Heartbleed trên thiết bị Android của người dùng.


Bluebox Security Scanner

Bluebox Security Scanner

  • 08/08/2015 18:17

Bluebox Security Scanner cho Android là giải pháp bảo mật miễn phí, giúp người dùng kiểm tra xem chiếc smartphone của mình có bị dính các lỗ hổng bảo mật hay không, nếu có thì sẽ tìm cách khắc phục chúng ngay lập tức.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com