BlueCrestStudios LLC

GMail Desktop Studio

GMail Desktop Studio

  • 09/07/2015 09:19

GMail Desktop Studio (GDS) thì bạn có thể cùng lúc truy cập đến hộp thư của nhiều tài khoản Gmail khác nhau cũng như giám sát nhiều ứng dụng GMail.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com