Bluefire Productions

Bluefire Reader

Bluefire Reader

  • 08/08/2015 04:40

Với Bluefire Reader, bạn thậm chí có thể đọc sách điện tử mà bạn đã mua từ một loạt các cửa hàng eBook phổ biến cũng như hầu hết các tập tin PDF khác và ePub. Bluefire Reader hỗ trợ Adobe eBook DRM bởi vì nó trở thành một chuẩn công nghiệp trên một loạt các nhà sách và thư viện công cộng. Adobe DRM cho phép bạn chuyển các cuốn sách mà bạn đã mua từ nhiều nhà sách khác nhau giữa các thiết bị của bạn và máy tính cá nhân.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com